Kindye Antik Kenti

Kindye Antik Kenti 

Kindye, Milas yakınında, Kemikler ve Üçpınar köylerinin arasındaki bir tepededir. Anadolu’daki Tarihi kent isimlerinin kökeni hakkında çok kapsamlı bir araştırma yapmış olan Prof. Bilge Umar Kindye sözcüğünün kökeni olarak “Kutsal yer “ anlamına gelen Kinduwa olduğunu ileri sürer. Kelimenin, sadece Ana Tanrıça ve Artemis için kullanılan “Kanda-Sanda” ile olan benzerliğini de dikkate alarak , Hitit belgelerinde “Khinduwa” adı ile geçen kentin burası olduğunu ileri sürer. Bu isim daha sonra Helenleştirilerek Kindye adını almıştır.Bir Artemis Kindyas tapınağı kentçiği olan Kindye ile ilgili bilgiler çok yetersizdir. Herodotos’da göre M.Ö. V.yüzyılın başlarında (M.Ö.499-494) İonia’lırın Perslere karşı ayaklanmalarında, Persler Karia’ya girdiğinde burada Piksodoros egemendi. Herodotos kitabında bu olaydan şöyle bahsetmektedir:  “…Daurises Paisos’dan Parion üzerine yürürken Karia’lıların İonia’lılara uyarak Pers’lere karşı ayaklanmış oldukları haber aldı. Ve Hellespontos’dan geri dönerek Karia’lılar üzerine atıldı. Raslantı öyle getirdi ki onun gelişini Karia’lırak haber aldılar……Marsyas Çayı kıyılarındaki Beyaz Direkler denilen yerde toplandılar. Karia’lılarn kurdukları mecliste birçok görüş ortaya atıldı…..Kilikia kralı Syennesis’in kızlarından biriyle evlenmiş olan Kindye’li Mausolos oğlu Pixodaros’un görüşüydü. Bu adamın düşüncesi Maiandros’u geçmek,sırtını ırmağa vererek,yani Karia’lılara kaçma olanağı bırakmayarak savaşa girmek ve sonuna kadar dayanmaktı. Ama onu dinlemediler.”  Atina’nın önderliğinde kurulmuş olan Attika-Delos Deniz Birliği’ne para ödeyen kentler arasında Kindye’nin de ismi geçmektedir.Kindye’de yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları yapılmadığından kentle ilgili bilgiler çok yetersizdir. Ancak kalenin batısındaki kalıntılar ve tümülüslerin incelenmesi ile bazı somut verilerin çıkacağı açıktır. Artemis Kindyas tapınağının yerinin Milâs-Bodrum anayolunun yanı başındaki ovada, kentin ise yüksekçe bir tepenin üzerinde olduğunu biliyoruz. Ama kazı çalışmaları yapılmadığından, bu tapınaktan herhangi bir kalıntı günümüze ulaşamamıştır. M.Ö. 300 yıllarında kent, iyice sönükleşmiş ve Bargylia’nın bir mahallesi konumuna gelmiştir.

Kaynakça:

http://antikdonem.tumblr.com/post/88357289821/kindyekindya-antik-kenti-mu%C4%9Fla-%C3%BC%C3%A7p%C4%B1nar

hazır emlak sitesi